Prosimy umieszczać nazwy ulic z dopiskiem Lublin. Poniższe obliczenia są szacunkowe, natomiast faktyczny koszt przejazdu jest zgodny ze wskazaniem taksometru.Start: Koniec: Taryfa:  Pierwsza Druga